امروز: شنبه 29 تیر 1398
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

کل محصولات فروشگاه

نام کالا قیمت (تومان) خرید
رابطه هویت(سنت معماری ایران با مدرنیسم و نوگرایی) 1,900 دانلود
پاورپوینت ویژگی های سازمانهای آینده 2,500 دانلود
پاورپوینت وضعیت موجود شاخص های اقتصادی مسكن 2,500 دانلود
پاورپوینت مکانیزم پله برقی 2,500 دانلود
پاورپوینت معرفی نرم افزار Comfar 2,500 دانلود
پاورپوینت مراحل خریدهای خارجی 2,500 دانلود
مقاله امنیت سرویس وب: بررسی جدیدترین راهکارهای موجود 2,000 دانلود
پاورپوینت سیستمهای DSS، EIS، ESS 2,500 دانلود
پاورپوینت رودکی 2,500 دانلود
پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت بر قلبها 2,500 دانلود
مقاله معماری سرویسگرا و امنیت در آن 2,000 دانلود
پاورپوینت حادثه طبیعی سیل 2,500 دانلود
تحلیل دگرگونی ساختار کالبدی-فضایی شهر ایرانی اسلامی(مطالعه موردی شهر سبزوار) 1,900 دانلود
مقاله متدی برای اعمال امنیت در سرویس گرایی 2,000 دانلود
پاورپوینت تعیین الگوهای رفتار و اقلام هزینه 2,500 دانلود
مقاله امنیت در وب سرویس ها ( چند بعدی) با بررسی سیستم رمزنگاری RSA و تحلیل فرآیند تبادل اعتبارنامه امنیتی بین شرکای تجاری در تجارت الکترونیک 2,000 دانلود
پاورپوینت تریاژ بیمارستانی 2,500 دانلود
مقاله ارزیابی امنیت سرویس های مرکب در معماری سرویس گرا 2,000 دانلود
ساختار کالبدی- فضایی شهر همدان از آغاز دوره ی اسلامی تا پایان دوره ی قاجار براساس مدارک و شواهد موجود 1,900 دانلود
پاورپوینت تحلیل تطبیقی از استراتژی سازمانهای موفق و نا موفق 2,500 دانلود
پاورپوینت تاریخچه عکاسی 2,500 دانلود
پاورپوینت تاثیر فناوری اطلاعات بر جامعه، اقتصاد، تجارت، آموزش، كار 2,500 دانلود
پاورپوینت بودجه بندی 2,500 دانلود
ساختار فضایی شهر تهران، محدودیت ها و فرصت هایی برای توسعه 1,900 دانلود
بررسی امنیت دروب سرویس ها با استفاده از پروتکل های امنیتی 2,000 دانلود
پاورپوینت انبار و فرایند کار در انبار 2,500 دانلود
پاورپوینت آموزش مقدماتی زبان ++C 2,500 دانلود
پاورپوینت استراتژیهای مطلوب 2,500 دانلود
ساختار محله ایی شهر در سرزمین های اسلامی 1,900 دانلود
پاورپوینت Stent 2,500 دانلود
شکل و ساختار شهر سوسیالیستی از دهه 1920 تا فروپاشی نظام کمونیستی 1,900 دانلود
روش های نوین حفاری تونل و مترو 1,900 دانلود
روش های نوین آرام سازی ترافیک 1,900 دانلود
پاورپوینت هدف های سازمانی و اثربخشی 2,500 دانلود
پاورپوینت نگهداری تجهیزات پزشکی 2,500 دانلود
پاورپوینت نقش مدیریت دانش درتبیین استراتژیهای منابع انسانی سازمان 2,500 دانلود
پاورپوینت معرفی کارآفرین موفق 2,500 دانلود
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد 2,500 دانلود
پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت TQM 2,500 دانلود
پاورپوینت مدیریت استراتژیک شرکت کاله 2,500 دانلود
پاورپوینت مبانی مدیریت رسانه 2,500 دانلود
روش چیدمان فضا در طراحی شهری 1,900 دانلود
پاورپوینت مباحث مهم حقوقی پیمانهاوآشنائی باانواع قراردادهای ساختمانی 2,500 دانلود
پاورپوینت کارت های گرافیک 2,500 دانلود
راهبرد توسعة شهر در جهت تحقق برنامه ریزی توسعة شهری (با تأكید بر برنامة راهبردی شهر كرمان) 1,900 دانلود
پاورپوینت قانون تجارت و حقوق دریایی 2,500 دانلود
راهبرد 20 ساله توسعه کرج 1,900 دانلود
پاورپوینت قالبهای شعر فارسی 2,500 دانلود
پاورپوینت روشهای صحیح مطالعه 2,500 دانلود
پاورپوینت روش تصمیم گیری چندشاخصه TOPSIS 2,500 دانلود